Vyčkejte, prosím, na zpracování objednávky...

Všeobecné, dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky

Doba dodání zboží

Zboží expedujeme v pracovních dnech zpravidla do pěti pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Prodávající nezodpovídá za prodlení dodávky zboží způsobené přepravní společností. Místem dodání zboží je adresa udaná odběratelem v objednávce. Vlastnické právo k výrobkům přechází na odběratele úplným zaplacením kupní ceny.

UPOZORNĚNÍ: K prodloužení doby dodání zboží může docházet v období prodávajícím vyhlášených akcí a mimořádných slev.

Způsoby dodání zboží

Česká pošta Balík do ruky –  120 Kč

Česká pošta Balík na poštu – 114 Kč

PPL - 95 Kč

Uloženka - 40 Kč

SK PPL - platba předem na bankovní účet 345 Kč

Při objednávce nad 1 500 Kč doprava ZDARMA (2 500 Kč velkoodběratelé), neplatí pro SK.

Česká pošta vám doručí vaši zásilku již následující pracovní den od podání. Bude vás také informovat prostřednictvím SMS nebo emailem o převzetí a doručování zásilky. V den předání zásilky České poště jste také z naší strany informováni emailem.

Prostřednictvím webového formuláře na www.ceskaposta.cz/zmenadispozice si můžete v den odeslání změnit termín nebo místo pro dodání balíkové zásilky.

Balík na poštu:

 • Vnitrostátní přeprava balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice.
 • Adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí

Balík do ruky:

 • Vnitrostátní přeprava balíků do hmotnosti 30 kg/50 kg po celé České republice.
 • Garance doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den od podání zásilky.

Pokud není zásilka vyzvednuta/doručena, vrací se po 7 dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme poštovné.

Odkaz pro sledování vaší zásilky naleznete zde: On-line sledování balíku České pošty.

Můžete také využít aplikaci České pošty pro chytré telefony, která umožňuje například sledování zásilky nebo vyhledání pošty Aplikace pro iPhone a Android.

PPLČeská republika vám doručí vaši zásilku již následující pracovní den. Řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka vám bude standardně doručena v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem).

V den předání vaší zásilky přepravci PPL jste z naší strany informováni SMS a emailem.

V případě nezastižení vám bude zanecháno oznámení a doručující pracovník se vám pokusí doručit vaši zásilku ještě jednou následující pracovní den. Při opětovném nezastižení vám bude zanecháno oznámení o uložení zásilky na depu přepravce. Doba uložení zásilky je 10 dní (dobírka), nebo 3 dny (platba předem). Informace o možnosti vyzvednutí si vaší zásilky na depu přepravce naleznete po zadání vašeho PSČ v poli "Vyhledání pobočky".

Odkaz pro sledování vaší zásilky naleznete zde: On-line sledování balíku PPL

Sledovat svoji zásilku a zjistit potřebné informace můžete i pomocí chytrých telefonů díky aplikacím iPhone a Android.

Uloženka

O možnosti vyzvednutí zásilky budete informování pomocí SMS zprávou a emailem. Na vyzvednutí zásilky máte 7 dní.

K vyzvednutí zásilky budete potřebovat následující informace: číslo objednávky a doklad totožnosti, či jiný doklad, který můžete prokázat svoji totožnost. V případě zvolení způsobu platby dobírkou budete také vyzvání k uhrazení částky v hotovosti.
Při převzetí budete vyzvání k podpisu protokolu o převzetí zásilky.

Doba doručení od prodávajícího ke kupujícímu se řídí vnitřními předpisy jednotlivé přepravní společnosti.

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Výše poštovného vychází z konečné ceny objednávky po odečtení rabatu a slev.

 

 

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.xhekpon.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.xhekpon.cz je Barbora Fořtová, se sídlem Kružberská 3, Praha 10, 100 00, IČO: 02791986, e-mail: info@xhekpon.cz (dále jen prodávající). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. V případech, kdy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřena písemně ujednání, která jejich vztahy upravují odchylně od těchto podmínek, mají taková zvláštní ujednání před těmito obchodními podmínkami přednost.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající - dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu produkty nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje produkty nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito produkty nebo službami.

Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje produkty nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito produkty nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li kupující osoba, která je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět prodeje - předmětem kupní smlouvy jsou kosmetické přípravky XHEKPON® a KONDENSET.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká

 1. u kupujícího – spotřebitele okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu

 

 1. u kupujícího – nikoli spotřebitele okamžikem přijetí náležitě učiněné objednávky kupujícího prodávajícím.

 

Objednávka může být předána výhradně elektronicky v objednávkovém formuláři na www.xhekpon.cz. Jiný příjem objednávek nebude akceptován. Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky především z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce. O tomto je povinen bez odkladu po obdržení objednávky a zjištění těchto skutečností kupujícího vyrozumět.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

 

Kontakty prodávajícího pro odesílání objednávek:

Adresa:
E-obchod: www.xhekpon.cz

Email: info@xhekpon.cz

Kupní cena za zboží

Kupní cenou se rozumí cena označená jako Cena s DPH. Ceny zboží se řídí vždy platným ceníkem vydaným prodávajícím, pokud není sjednáno jinak.

Aktuální ceník zboží pro maloodběratele je k nalezení na adrese www.xhekpon.cz

Za velkoobchodní ceny může zboží objednávat kupující po předchozí dohodě s prodávajícím. Velkoodběratelem se může stát kupující, který vykonává činnost v oboru: kosmetika, masáže, pedikúra, kadeřnictví, činnost v oboru zdravotnictví a lázeňství, koncese lékař/veterinář, lékárna, bioprodejna, prodejna zdravé výživy, fitness, wellness, solária, solné jeskyně, mateřská centra, centra podobného zaměření a příbuzné obory, kurzy a lektorská činnost v příbuzných oborech. 

Zákazníkům jsou poskytovány následující slevy: 

 1. Slevy mimořádné (vánoční, apod.), které budou prodávajícím vyhlášeny.

Daňový doklad

Spolu se zbožím obdrží kupující daňový doklad.

Platba za zboží

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (dobírka) – převzetí příslušné částky prodávajícím nebo zmocněnou osobou; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Kupní cenu je možné uhradit dobírkou nebo platbou předem na účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Cenová sazba za dobírku je stanovena na 30 Kč, platba na účet není zpoplatněna.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze, a to pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má poté právo na okamžité odstoupení od smlouvy.

Doba dodání zboží

Zboží prodávající expeduje v pracovních dnech zpravidla do pěti pracovních dnů /na Slovensko do pěti pracovních dnů/ ode dne přijetí objednávky. Objednané zboží je odběrateli/kupujícímu předáno v den předání zboží přepravní společnosti. Prodávající nezodpovídá za prodlení dodávky zboží způsobené přepravní společností. Místem dodání zboží je adresa udaná odběratelem v objednávce příp. jiné místo zvolené v objednávce. Vlastnické právo k výrobkům přechází na odběratele/kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

 

UPOZORNĚNÍ: K prodloužení doby dodání zboží může docházet v období prodávajícím vyhlášených akcí a mimořádných slev.

 

Rozpor s kupní smlouvou

Řídí-li se závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím občanským zákoníkem, pak dle § 616 občanského zákoníku, má kupující možnost uplatnit námitku rozporu s kupní smlouvou:

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 2. Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Internetový obchod www.xhekpon.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu pro případy uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku.

Pokud se rozhodne kupující využít tuto možnost, je povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu včetně kopie daňového dokladu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité a kompletní. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, má prodávající právo vůči kupujícímu na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato. 

Vrácení peněz

Peníze (zaplacená kupní cena) budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou. Na žádost kupujícího budou peníze vráceny na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy.

 

Obaly

Prodávající odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonem stanovené požadavky. Na etiketě je uvedeno úplné složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou. Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti a šarže přípravku.

 

Ostatní ujednání

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy neupravená těmito obchodními podmínkami (či jinými podmínkami či řády prodávajícího) se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícím nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014